Newydd i ESOL

 

Roedd y prosiect hwn yn mynd i’r afael â her allweddol a ddynodwyd yn gyson yn ymchwil y Sefydliad Dysgu a Gwaith i ddarpariaeth ESOL: sut i weithio gyda dysgwyr sy’n dechrau arni. Nod y prosiect oedd datblygu adnoddau i gefnogi ymarferwyr sy’n gweithio gyda dysgwyr ESOL ar yr hyn a elwir yn lefel ‘cyn-mynediad’ a Lefel Mynediad 1.

Mwy o wybodaeth ar Safle'r DU

id before:6433
id after:6433