Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau Cymru 2021

Siaradwyr cyweirnodyn:

Vaughan Gething, AS, Gweinidog yr Economi

Nikki Lawrence, Prif Weithredwr, Gyfra Cymru

 

Dal i fyny ar y digwyddiad isod:

Gweithdy – Gryfhau’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid

Gweithdy – Ble mae marchnadoedd llafur yng Nghymru yn mynd wrth i ni ddod allan o’r cyfnodau clo?

id before:8936
id after:8936