Coronafeirws a’r farchnad lafur

Er y mesurau digynsail a gymerwyd i ddiogelu swyddi yn ystod yr argyfwng, gwelsom gynnydd cyflymach mewn diweithdra nag a welsom erioed o’r blaen.
id before:7189
id after:7189