Enillwyr Gwobrau

Mae Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion yn ddigwyddiad blynyddol a gaiff ei gydlynu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a chefnogwyr eraill, yn cynnwys y Brifysgol Agored yng Nghymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Agored Cymru a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Cwrdd ag enillwyr gwobrau 2022

Ysbrydoli! Partneriaid a noddwyr Gwobrau Dysgu Oedolion

  • OU_Wales_Logo_Dark_Blue
  • AC FC Port (no strap)
  • Refined Logo (PNG) ALW
  • Logo_Porffor_RGB
  • QW_logo_RGB_big
  • Welsh Government logo - black
id before:10014
id after:10014