Ysbrydoli! Gwobrau Tiwtor 2023

Tu ôl i ddysgwyr llwyddiannus mae tiwtoriaid a mentoriaid ysbrydoledig. 

Mae gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid yn dathlu effaith tiwtoriaid wrth gefnogi oedolion sy’n ddysgwyr i gyflawni eu potensial ac i drawsnewid eu bywydau. Mae’r gwobrau’n cydnabod ymdrech ac ymrwymiad rhagorol tiwtoriaid a mentoriaid ar draws Cymru i helpu oedolion i gyflawni eu huchelgais.

Caiff Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid eu cydlynu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a gyda chefnogaeth NTFW, Colegau Cymru, y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Prifysgolion Cymru, Prifysgolion Cymru, Partneriaeth Addysg Oedolion Cymru.

Cwrdd ag enillwyr gwobrau 2023

Ffilm Gwobrau Tiwtor

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth am Wobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid

id before:10943
id after:10943