Cyfrifon Dysgu Personol

Rydym wedi dadlau dros i bawb gael mynediad i Gyfrif Dysgu Personol, gan roi hawl i gyllid iddynt i’w wario ar unrhyw ddysgu cymeradwy, cofnod o’u cyflawniad, a mynediad i gyngor ac arweiniad i’w helpu i wneud penderfyniadau gwybodus.

Rydym wedi cefnogi Llywodraeth Cymru gyda chyflwyno cynllun peilot Cyfrif Dysgu Personol. Fel rhan o’r gwaith hwn fe wnaethom gyfweld darpar ddysgwyr i helpu deall eu cymhellion ac unrhyw rwystrau posibl, yn ogystal â gweithio gyda chyflogwyr i ddeall yn well y cymwysterau, sgiliau a nodweddion maent eu hangen ar gyfer eu sectorau.

Eisiau gwybod mwy?

I gael mwy o wybodaeth am Cyfrifon Dysgu Personol, cysylltwch â: David Hagendyk, Cyfarwyddwr Gymru

Blog Cyfrifon Dysgu Personol gan David Hagendyk

id before:6734
id after:6734