Cwricwlwm Dinasyddion

Mae’r dull yma yn defnyddio’r hyn sy’n cymell oedolion i ddysgu, drwy roi llais i ddysgwyr wrth gyd-gynllunio cynnwys cwricwlwm a rhoi mewn cyd-destun gofalus, gan sicrhau fod pobl yn dysgu sgiiliau sy’n berthnasol i’w bywydau a’u gwaith.

Mwy o wybodaeth ar safle'r DU

id before:7707
id after:7707