Ein busnes yw edrych beth sy’n gweithio a beth nad yw’n gweithio mewn dysgu, sgiliau a chyflogaeth, a defnyddiwn ddadansoddiad ystadegol fel rhan o hyn.

Mae hyn yn cynnwys cynhyrchu ein data ein hun tebyg i’r arolwg Cyfanogiad Oedolion mewn Dysgu, dadansoddiad o gyhoeddiadau swyddogol tebyg i ystadegau misol llafur a chyflogaeth, a rhaglenni ystadegau’r llywodraeth gyda’n canfyddiadau gwreiddiol fel y gwnaethom yn y Mynegai Cyfleoedd Ieuenctid.

Ymchwiliwch feysydd dadansoddiad islaw.

id before:6806
id after:6806