Dysgu fel Teulu

Gall dysgu fel teulu helpu i ddatblygu agweddau cadarnhaol at ddysgu, mwy o hyder a chyflogadwyedd, gwella iechyd a llesiant a gwelliannau i ddatblygiad a chyrhaeddiad pobl ifanc, gan helpu i dorri’r cysylltiad rhwng cyfle a chefndir.

Mae ein gwaith wedi symud ymlaen ag argymhellion ein Hymchwiliad ar Ddysgu fel Teulu i gyflwyno’r achos dros ddysgu fel teulu a chaiff ei gefnogi gan Fforwm Genedlaethol Dysgu fel Teulu, a Grŵp Gweithredu Lleol Dysgu fel Teulu (FLLAG).

Mwy o wybodaeth ar safle'r DU

id before:6759
id after:6759