100 mlynedd o Ddysgu a Gwaith

Mae 2021 yn nodi canmlwyddiant creu Sefydliad Prydeinig Addysg Oedolion, un o’r cyrff a ragflaenodd y Sefydliad Dysgu a Gwaith. Byddwn yn dathlu’r gorffennol, presennol a dyfodol ein hymrwymiad i ddysgu a gwaith.

Cafodd Sefydliad Prydeinig Addysg Oedolion ei greu yn 2021. Dros y ganrif nesaf, bu gennym rôl flaenllaw mewn dysgu gydol oes. Roedd hyn yn cynnwys helpu i hyrwyddo addysg drwy ddarlledu, cefnogi datblygu a chreu’r Sefydliad Ffilm Prydeinig a Chyngor y Celfyddydau, a gweithio gyda’r Fyddin ar eu rhaglenni sgiliau ac addysg. Heddiw, mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau i hyrwyddo a chefnogi dysgu gydol oes a chynhwysiant cymdeithasol.

 

Cynhelir amrywiaeth o weithgareddau drwy gydol 2021 i nodi’r canmlwyddiant hwn ac edrych ar ddyfodol mynediad i ddysgu a gwaith.

 

Dychwelwch i’r dudalen hon a chanfod mwy.

Chofrestru fel cefnogwr i gymryd rhan yn ein gwaith

id before:8089
id after:8089