Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion

Ysbrydolwch ni!

Mae enwebiadau wedi agor ar gyfer Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2024

Mae dysgu gydol oes yn newid bywydau. Ysbrydolwch ni a rhannu eich stori.

Mae Gwobrau blynyddol Ysbrydoli! Addysg Oedolion yn dathlu llwyddiant unigolion, teuluoedd, prosiectau cymunedol a sefydliadau eithriadol a ddangosodd angerdd, ymroddiad ac egni ardderchog i’w gwella eu hunain, eu cymuned neu eu gweithle drwy ddysgu.

Mae’r gwobrau yn rhoi sylw i effaith dysgu gydol oes yng Nghymru ac mae’n gyfle i arddangos gwerth buddsoddi mewn cyfleoedd sy’n newid bywydau. Ysbrydolwch ni drwy wneud enwebiad; gwahoddwn enwebiadau ar ran unigolion, prosiectau cymunedol a sefydliadau y bydd eu llwyddiannau yn ysbrydoli eraill i ddychwelyd i ddysgu neu fynd ati i ddysgu – pobl sydd wedi gwella eu bywydau eu hunain a/neu fywydau pobl eraill ac wedi cael profiad cadarnhaol ac sydd wedi newid bywyd o addysg oedolion.

Cynhelir y seremoni wobrwyo fel rhan o ymgyrch flynyddol yr Wythnos Addysg Oedolion.

Rhaid cyflwyno enwebiadau erbyn y dyddiad cau newydd: dydd Gwener 3 Mai 2024


Categorïau Gwobr 2024:

 • Sgiliau Gwaith
 • Oedolyn Ifanc
 • Newid Bywyd a Chynnydd
 • Heneiddio’n Dda
 • Dechrau Arni – dysgu Cymraeg
 • Gorffennol Gwahanol: Rhannu Dyfodol
 • Sgiliau Hanfodol Bywyd
 • Gwobr Hywel Francis am Effaith Gymunedol
 • Gwneuthurwyr Newid Gweithle

Yn ogystal â’r categorïau gwobr arferol, rydym yn cyflwyno Gwobr Llwyddiant Oes i gydnabod unigolion a gafodd effaith sylweddol a pharhaus ar ddysgu gydol oes yng Nghymru. Os ydych yn adnabod rhywun sy’n haeddu’r anrhydedd, cysylltwch â ni i’w henwebu.

 


Meini Prawf:

 • Mae cynigion yn rhad ac am ddim ac ar agor i unigolion a sefydliadau sy’n byw a gweithio yng Nghymru
 • Gall dysgu fod ag achrediad neu heb achrediad a chael ei gynnal mewn unrhyw leoliad, o weithle i ystafell ddosbarth, yn y cartref neu yn y gymuned
 • Gall unrhyw un 16 oed neu drosodd enwebu/cael eu henwebu am Wobr Ysbrydoli!, gweler y canllawiau ar bob categori.
 • Mae Gwobrau Ysbrydoli! yn codi proffil cyfleoedd ar gyfer dysgu gydol oes. Os caiff eich enwebiad ei ddewis fel enillydd, byddwn eisiau rhannu stori eich enwebai yn y wasg ac ar y cyfryngau.
 • Mae Dysgu a Gwaith yn ymroddedig i gefnogi cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i wella mynediad i addysg ar gyfer pob grŵp. Rydym yn croesawu enwebiadau o bob cefndir a gyda phob math gwahanol o brofiadau bywyd a galluoedd.
 • Rhaid i geisiadau ar gyfer y categorïau unigol gael eu henwebu gan berson arall – gallai hyn fod yn gyfaill, mentor, cydweithiwr, aelod o’r teulu neu gyflogwr y mae’r unigolyn a enwebir yn eu hadnabod yn dda.
 • Dylai cynigion ar gyfer y prosiect/sefydliad gael ei ysgrifennu gan dîm neu arweinydd prosiect a’i gymeradwyo gan uwch reolwr/canolwr sy’n adnabod y ddarpariaeth yn dda. Rydym hefyd yn croesawu datganiadau gan ddysgwyr neu weithwyr sy’n ymwneud â’r prosiect/sefydliad i gefnogi’r enwebiad.
 • Rhaid llenwi datganiadau enwebai ac enwebwr.
 • Rhaid i enwebedigion ac enwebwyr gytuno a llofnodi’r datganiad yn ein ffurflen enwebu.
 • Gallwch gyflwyno eich datganiadau enwebu drwy bwt fideo byr o ddim mwy na 5 munud.

 

Lawrlwythwch y dogfennau sydd eu hangen arnoch i wneud enwebiad:

Fel arall, gallwch gyflwyno eich enwebiad gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein

Hyrwyddo’r gwobrau:

Mae enillwyr Gwobrau Ysbrydoli! yn arddangos grym trawsnewidiol addysg oedolion. Helpwch ni i roi sylw i’n gwobrau drwy rannu gwybodaeth gyda’ch rhwydweithiau.
Lawrlwythwch taflen Gwobrau Ysbrydoli!

Gallwch gael eich ysbrydoli gan enillwyr blaenorol ein gwobrau:

Cysylltwch i gael mwy o wybodaeth am yr Inspire! gwobrau

Archwiliwch ein cyfryngau cymdeithasol ac ymunwch â'r sgwrs

Partneriaid a noddwyr yr ymgyrch

 • Welsh Government
 • OU_Wales_Logo_Dark_Blue-1-150x150
 • ALW-colour - standalone - NEW
 • QW_logo_RGB
 • AC-FC-Port-no-strap-150x150
 • Logo_Porffor_RGB-Centre-for-Learning-Welsh-150x150
 • AIM-GROUP-UPDATED-CYMK
id before:6785
id after:6785