Ysbrydoli! Gwobrau Addysg Oedolion

Mae Gwobrau Ysbrydoli! yn dathlu llwyddiannau unigolion, teuluoedd, prosiectau a sefydliadau sydd wedi dangos angerdd, ymrwymiad a phenderfyniad eithriadol i wella eu hunain, eu cymuned neu weithle trwy ddysgu.

Mae Gwobrau Ysbrydoli! yn dathlu llwyddiannau unigolion, teuluoedd, prosiectau a sefydliadau sydd wedi dangos angerdd, ymrwymiad a phenderfyniad eithriadol i wella eu hunain, eu cymuned neu weithle trwy ddysgu.

Rydym yn chwilio am unigolion, teuluoedd, prosiectau a sefydliadau y bydd eu llwyddiannau wrth ddysgu yn ysbrydoli eraill i ddychwelyd at ddysgu neu i droi ato – pobl sydd wedi gwella eu bywydau a/neu fywydau pobl eraill a chael profiad cadarnhaol neu un sydd wedi newid eu bywyd trwy ddysgu oedolion.

Trefnir y gwobrau gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Gwobrau Unigolion a Theuluoedd

 • Mewn i Waith
 • Oedolion Ifanc
 • Newid Bywyd a Chynnydd
 • Iechyd a Llesiant
 • Heneiddio’n Dda
 • Cychwyn Arni – Dechreuwyr Cymraeg
 • Gorffennol Gwahanol: Rhannu Dyfodol
 • Dysgu fel Teulu
 • Sgiliau Hanfodol Bywyd NEWYDD Chategorïau)

Gwobrau Prosiectau a Sefydliadau


Codi ymwybyddiaeth o’r Ysbrydoliaeth! Gwobrau Dysgu Oedolion a chylchredeg ein taflen enwebiadau.

Emma-Williams-Inspire-winner-1000x400
Emma Williams - 2020 Ysbrydoli! Dysgwr Oedolion y Flwyddyn
“Mae'n debyg na fyddwn i wedi byw'n hirach na 30 mlynedd pe bawn i wedi parhau i fyw fy mywyd fel oeddwn i. Ac eto, dwi'n nabod cymaint o bobl sydd wedi bod trwy lawer gwaeth. Os galla i ysbrydoli o leiaf un person neu ddangos i rywun sy'n ei chael hi'n anodd bod modd trawsnewid eich bywyd drwy addysg, yna mae'r cyfan yn werth yr ymdrech.”

Enillwyr Gwobrau

Partneriaid a noddwyr yr ymgyrch

 • OU_Wales_Logo_Dark_Blue-1-150x150
 • AC-FC-Port-no-strap-150x150
 • Refined-Logo-PNG-ALW-150x150
 • Logo_Porffor_RGB-Centre-for-Learning-Welsh-150x150
 • Welsh Government

Cysylltwch i gael mwy o wybodaeth am yr Inspire! gwobrau

id before:6785
id after:6785