Ysbrydoli! Gwobrau Addysg Oedolion

Mae Gwobrau Ysbrydoli! yn dathlu llwyddiannau unigolion, prosiectau a sefydliadau sydd wedi dangos angerdd, ymrwymiad a phenderfyniad eithriadol i wella eu hunain, eu cymuned neu weithle trwy ddysgu.

Mae enwebiadau ar gyfer Gwobrau Addysg Oedolion Ysbrydoli! 2023 wedi agor!

Mae dysgu gydol oes yn newid bywydau. Ysbrydolwch ni a rhannwch eich stori.

Mae’r gwobrau’n amlygu effaith addysg oedolion a dysgu gydol oes, ac mae’n gyfle i arddangos gwerth buddsoddi mewn cyfleoedd sydd yn newid bywydau.

Ysbrydolwch ni trwy wneud enwebiad – rydym yn chwilio am unigolion, prosiectau cymunedol, a sefydliadau y bydd eu cyflawniadau dysgu yn ysbrydoli eraill i ddechrau neu i ddychwelyd at ddysgu – pobl sydd wedi gwella eu bywydau a / neu fywydau pobl eraill ac wedi cael profiad cadarnhaol, sydd wedi newid eu bywydau yn sgil addysg oedolion.

Cynhelir y seremoni wobrwyo fel rhan o Wythnos Addysg Oedolion.

NEWYDDION Dyddiad cau: Dydd Llun 17 Ebrill 2023

Cydlynir y gwobrau gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill, yn cynnwys y Brifysgol Agored yng Nghymru, Agored Cymru, Cymwysterau Cymru, y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ac Addysg Oedolion Cymru.

Categorïau’r Gwobrau:

 • Sgiliau ar gyfer Gwaith
 • Dysgwr Ifanc sy’n Oedolyn
 • Newid Bywyd a Chynnydd
 • Heneiddio’n Dda
 • Dechrau Arni – Dechreuwr Cymraeg
 • Gorffennol Gwahanol: Rhannu’r Dyfodol
 • Sgiliau Hanfodol am Oes
 • Cymru ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol
 • Gwobr Hywel Francis ar gyfer Effaith Gymunedol
 • Gwneuthurwyr Newid yn y Gweithle

Meini prawf:

 • Mae’r ceisiadau am ddim ac yn agored i unigolion a sefydliadau sydd yn byw ac yn gweithio yng Nghymru
 • Gall y dysgu fod wedi ei achredu neu heb ei achredu a chael ei gynnal mewn unrhyw leoliad, o’r gweithle i’r ystafell ddosbarth, yn y cartref neu yn y gymuned
 • Gall unrhyw un sydd yn 16 oed neu’n hŷn enwebu / gael eu henwebu am Wobr Ysbrydoli!, gweler y canllawiau ar bob categori
 • Yn Dysgu a Gwaith rydym wedi ymrwymo i gefnogi cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i wella mynediad at addysg ar gyfer pob grŵp. Rydym yn croesawu enwebiadau o bob cefndir a chyda phob math o brofiadau bywyd a galluoedd gwahanol.
 • Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr ar gyfer y categorïau unigol gael eu henwebu gan berson arall – gallai hyn fod yn ffrind, mentor, cydweithiwr, aelod o’r teulu, neu gyflogwr sydd yn adnabyddus i’r unigolyn sydd wedi ei enwebu
 • Dylai ceisiadau ar gyfer y categorïau prosiect / sefydliad gael eu hysgrifennu gan dîm neu arweinydd prosiect a’u hardystio gan uwch reolwr / canolwr sy’n gyfarwydd iawn â’r ddarpariaeth. Rydym hefyd yn croesawu datganiadau gan ddysgwyr/cyflogeion sydd yn gysylltiedig â’r prosiect / sefydliad er mwyn cefnogi’r enwebiad.
 • Mae’n rhaid cwblhau datganiadau’r enwebai a’r enwebydd.
 • Gallwch gyflwyno datganiadau eich enwebiad trwy glip fideo byr o ddim mwy na 3 munud. Darllenwch ein canllawiau sut i gipio a chyflwyno ffilm cyn i chi ddechrau.

Hyrwyddo’r gwobrau:

Mae enillwyr Gwobrau Ysbrydoli! yn arddangos gallu addysg oedolion i drawsnewid.
Rydym eisiau gweithio gyda chi i hyrwyddo diwylliant o ddysgu gydol oes ar draws Cymru.

Anogwch enwebiadau a rhannwch wybodaeth gyda’ch rhwydweithiau, eich cydweithwyr a’ch ffrindiau trwy ddosbarthu ein taflen hyrwyddo Gwobrau Ysbrydoli!

 

Lawrlwythwch y dogfennau sydd eu hangen arnoch i wneud enwebiad:

Fel arall, gallwch gyflwyno eich enwebiad gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein

Gallwch gael eich ysbrydoli gan enillwyr blaenorol ein gwobrau:

Partneriaid a noddwyr yr ymgyrch

 • OU_Wales_Logo_Dark_Blue-1-150x150
 • QW_logo_RGB
 • AC-FC-Port-no-strap-150x150
 • Logo_Porffor_RGB-Centre-for-Learning-Welsh-150x150
 • Refined-Logo-PNG-ALW-150x150
 • Welsh Government

Cysylltwch i gael mwy o wybodaeth am yr Inspire! gwobrau

id before:6785
id after:6785