Mae enwebiadau ar gyfer Gwobrau Addysg Oedolion Ysbrydoli! 2023 wedi agor! Dyddiad Cau 31 Mawrth 2023

The Inspire! awards celebrate the achievements of exceptional individuals, community projects and organisations who have shown outstanding passion, commitment and drive to improve themselves, their community or workplace through learning.
ZelZDEeC.jpeg

Cyfleoedd a all newid bywyd ar gyfer dysgwyr a staff o fewn y sector addysg oedolion

Mae Taith yn rhaglen newydd sy’n galluogi pobl yng Nghymru i astudio, hyfforddi, gwirfoddoli a gweithio ym mhedwar ban byd, ac yn galluogi sefydliadau yng Nghymru i wahodd partneriaid a dysgwyr rhyngwladol i wneud yr un fath yma yng Nghymru. Bydd yn creu cyfleoedd i ehangu gorwelion, profi ffyrdd newydd o fyw a dod â gwersi yn ôl i’w rhannu gyda phobl gartref. Mae’n golygu y gall Cymru a’i phartneriaid rhyngwladol barhau i fanteisio o gyfleoedd cyfnewid mewn ffordd debyg i’r cyfleoedd a lifodd o Erasmus+ yn Ewrop a hefyd ymhellach i ffwrdd. Rydym eisiau cynyddu’r cyfleoedd ar gyfer y sector addysg oedolion a gweithio gyda chi i roi cefnogaeth i fanteisio i fanteisio i’r eithaf o’r cyfleoedd o fewn Taith.
Taith promo image

Archwiliwch faes o'n gwaith yn fanwl ac ymunwch â'n rhwydwaith cefnogwyr i dderbyn diweddariadau rheolaidd

Arhoswch yn wybodus, cymerwch ran, daliwch ati. Cofrestrwch nawr i ymuno â'n Rhwydwaith Cefnogwyr.
IMG_5023-300x150
id before:4455
id after:4455