Taith – Rhaglen Cyfnewid Dysgu Rhyngwladol newydd Cymru

Mae Taith yn rhaglen newydd sy’n galluogi pobl yng Nghymru i astudio, hyfforddi, gwirfoddoli a gweithio ym mhedwar ban byd, ac yn galluogi sefydliadau yng Nghymru i wahodd partneriaid a dysgwyr rhyngwladol i wneud yr un fath yma yng Nghymru. Bydd yn creu cyfleoedd i ehangu gorwelion, profi ffyrdd newydd o fyw a dod â gwersi yn ôl i’w rhannu gyda phobl gartref. Mae’n golygu y gall Cymru a’i phartneriaid rhyngwladol barhau i fanteisio o gyfleoedd cyfnewid mewn ffordd debyg i’r cyfleoedd a lifodd o Erasmus+ yn Ewrop a hefyd ymhellach i ffwrdd. Rydym eisiau cynyddu’r cyfleoedd ar gyfer y sector addysg oedolion a gweithio gyda chi i roi cefnogaeth i fanteisio i fanteisio i’r eithaf o’r cyfleoedd o fewn Taith.
Taith promo image

Archwiliwch faes o'n gwaith yn fanwl ac ymunwch â'n rhwydwaith cefnogwyr i dderbyn diweddariadau rheolaidd

Arhoswch yn wybodus, cymerwch ran, daliwch ati. Cofrestrwch nawr i ymuno â'n Rhwydwaith Cefnogwyr.
IMG_5023-300x150
id before:4455
id after:4455