Ysbrydoli! Gwobrau Addysg Oedolion - Enwebiadau ar agor!

Mae Gwobrau Ysbrydoli! yn dathlu llwyddiannau unigolion, teuluoedd, prosiectau a sefydliadau sydd wedi dangos angerdd, ymrwymiad a phenderfyniad eithriadol i wella eu hunain, eu cymuned neu weithle trwy ddysgu. Ysbrydolwch ni a rhannu eich stori. Rydym yn edrych am unigolion, prosiectau cymunedol a sefydliadau y mae eu llwyddiant yn dysgu wedi gwella eu bywydau eu hunain a bywydau pobl eraill ac a gafodd brofiad cadarnhaol neu newid bywyd o addysg oedolion.
microsoft forms background

Archwiliwch faes o'n gwaith yn fanwl ac ymunwch â'n rhwydwaith cefnogwyr i dderbyn diweddariadau rheolaidd

id before:4455
id after:4455