Wythnos Addysg Oedolion

Bydd Wythnos Dysgwyr Oedolion yn cael ei chynnal 20 - 26 Medi 2021 gyda gweithgaredd hyrwyddo yn digwydd dros y mis. Drwy ein hymgyrchu byddwn yn dathlu llwyddiannau dysgwyr a darparwyr ac yn codi ymwybyddiaeth o werth addysg oedolion a buddion niferus y ffyrdd y gall dysgu newid bywydau mewn modd cadarnhaol – mae’r ymgyrch yn gyfle i unigolion agor drysau, cymryd y cam nesaf a newid eu stori.
Winners Collage for Website

Archwiliwch faes o'n gwaith yn fanwl ac ymunwch â'n rhwydwaith cefnogwyr i dderbyn diweddariadau rheolaidd

id before:4455
id after:4455