Enillwyr Gwobrau

Yr Ysbrydoliaeth! Mae Gwobrau Dysgu Oedolion yn ddigwyddiad blynyddol a gydlynir gan Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a chefnogwyr eraill, gan gynnwys Y Brifysgol Agored yng Nghymru, Cymysg Agored, Dysgu Oedolion Cymru, Canolfan Genedlaethol Dysgu Cymraeg.

Cwrdd ag enillwyr gwobrau 2020

Llyfryn proffil Gwobrau Inspire 2020

Dadlwythwch

Ysbrydoli! Partneriaid a noddwyr Gwobrau Dysgu Oedolion

  • OU_Wales_Logo_Dark_Blue-1-150x150
  • Logo_Porffor_RGB-Centre-for-Learning-Welsh-150x150
  • AC-FC-Port-no-strap-150x150
  • Refined-Logo-PNG-ALW-150x150
  • Welsh Government
id before:7255
id after:7255