Cyllidwyr a partneriaid

Gweithiwn gydag ystod eang o gyllidwyr a phartneriaid yn cynnwys y dilynol:

 

 • Addysg Oedolion Cymru
 • Agored Cymru
 • Canolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol
 • Cyngor Caerdydd
 • CogniSoft Ltd
 • Colegau Cymru
 • Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru
 • Gyrfa Cymru
 • Llywodraeth Cymru
 • NOVUS
 • Partneriaeth Addysg Oedolion Cymru
 • TUC Cymru
 • Y Brifysgol Agored yng Nghymru
 • Y Coleg Digidol
id before:6162
id after:6162