Straeon dysgwyr a llysgenhadon

Mae ein llysgenhadon dysgu yn eiriolwyr drosom a gafodd gydnabyddiaeth drwy wobrau addysg oedolion Ysbrydoli! Mae llawer o’n llysgenhadon wedi cymryd rhan mewn prosiectau ac ymgyrchoedd Dysgu a Gwaith i gyfathrebu buddion grymus dysgu gydol oes drwy rannu eu profiadau a’u llwyddiannau eu hunain i ysbrydoli eraill i gymryd y cam cyntaf ar eu taith ddysgu.

Mae ein llysgenhadon wedi cymryd rhan yn ein gwaith megis cyflwyno sgyrsiau yn ein cynadleddau, cymryd rhan mewn panel beirniadu ac ysgrifennu blog ar gyfer y wefan.

Edrychwch islaw ar eu straeon:

Mae mwy o straeon i ysbrydoli ar gael ar lwyfan yr Wythnos Addysg Oedolion

id before:6958
id after:6958