Safonau’r Iaith Gymraeg

Cyfres o ofynion cyfreithiol rhwymol yw Safonau’r Gymraeg sy’n ceisio gwella’r gwasanaethau dwyieithog y gall pobl Cymru eu disgwyl gan nifer o gyrff cyhoeddus a statudol, gan gynnwys Sefydliad Dysgu a Gwaith. Mae’r Safonau’n nodi’n glir beth yw ein cyfrifoldebau o ran darparu gwasanaethau dwyieithog, gan sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg.

 

Mae’n rhaid i Sefydliad Dysgu a Gwaith gydymffurfio â’r safonau canlynol:

  1. Cyflenwi Gwasanaethau
  2. Llunio Polisi
  3. Gweithredu
  4. Cadw Cofnodion

Cydymffurfio

Adroddiadau monitro

Sylwadau a Chwynion

Cysylltwch â'r Rheolwr Swyddfa gyda'ch adborth ar ddefnydd Sefydliad Dysgu a Gwaith o'r Gymraeg
id before:6187
id after:6187