Newid dy stori 

20 – 26 Medi 2021

Yr Wythnos Addysg Oedolion yw’r dathliad mwyaf o ddysgu gydol oes yng Nghymru.

Mae’r ymgyrch yn ysbrydoli ac yn annog miloedd o oedolion bob blwyddyn i barhau â’u haddysg a datblygu sgiliau mewn amrywiaeth eang o ddulliau tra’n helpu i adeiladu diwylliant cenedlaethol o ddysgu gydol oes.

Drwy ein hymgyrchu byddwn yn dathlu llwyddiannau dysgwyr a darparwyr ac yn codi ymwybyddiaeth o werth addysg oedolion a  buddion niferus y ffyrdd y gall dysgu newid bywydau mewn modd cadarnhaol – mae’r ymgyrch yn gyfle i unigolion agor drysau, cymryd y cam nesaf a newid eu stori.

Cyflawnir hyn drwy weithio gyda llu o sefydliadau preifat a chyhoeddus i hyrwyddo a chyfeirio at sesiynau blasu, sesiynau tiwtorial, cyrisau byr, gweithgaredd hyrwyddo ac arweiniad a chefnogaeth am ddim ar yrfaoedd a sgiliau.

Caiff yr ymgyrch ei chydlynu gan Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a’r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd a phartneriaid eraill megis y Brifysgol Agored yng Nghymru, Agored Cymru, Addysg Oedolion Cymru a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Mewn ymateb i’r pandemig presennol rydym wedi gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i greu cronfa o adnoddau digidol ar addysg oedolion y gellir eu cael drwy lwyfan dysgu ar-lein yr Wythnos Addysg Oedolion fel rhan o ddathliad yr Wythnos Addysg Oedolion.

Mae’r llwyfan yn rhoi mynediad i gyrsiau, adnoddau a sesiynau tiwtorial am ddim i ddysgu sgiliau newydd, ennill cymwysterau, gwella iechyd, llesiant a hyder, neu’n syml ddarganfod angerdd neu hobi newydd.

Mae’r ymgyrch yn garreg gamu hanfodol ac yn gyfle i bawb ohonom gydweithio ar draws Cymru i sicrhau fod mwy o bobl yn gwybod am y cyfleoedd sydd ar gael iddynt. Gyda’n gilydd gallwn greu mwy o sylw a momentwm i ddysgu gydol oes yng Nghymru ac ysbrydoli mwy o oedolion i symud ymlaen ac adeiladu dyfodol gwell yn hyderus.

Rydym eisiau dathlu manteision dysgu gydol oes yng Nghymru, tynnu sylw at yr hyn sy’n gweithio, cyfeirio at gyngor ac arweiniad a rhannu straeon pobl sydd wedi creu dyfodol newydd i’w hunain.

Ymunwch â’n rhwydwaith partneriaid i gyflwyno sesiynau tiwtorial byw a digwyddiadau ar gyfer yr ymgyrch a byddwn yn hyrwyddo unrhyw gyrsiau ac adnoddau ar y safle o fis Awst a mis Medi.

Rydym eisiau gweithio gyda chi i:

  • Gysylltu gyda chynulleidfaoedd newydd a phresennol (550 o gyrsiau a 130,000 chwiliad ar y safle y llynedd)
  • Bod â rôl allweddol wrth gysylltu pobl yng Nghymru i gael cefnogaeth gyda iechyd a llesiant, dysgu a chyfleoedd cyflogaeth
  • Bod yn rhan o ymgyrch a phartneriaeth ar draws Cymru sy’n hybu dysgu gydol oes a rhannu straeon cadarnhaol a fydd yn ysbrydoli eraill i ystyried dysgu, datblygu sgiliau newydd a chael dechrau newydd.

Ymuno â’n hymgyrch

Partneriaid a noddwyr yr ymgyrch

  • OU_Wales_Logo_Dark_Blue-1-300x216
  • Refined-Logo-PNG-ALW-150x150
  • AC-FC-Port-no-strap-150x150
  • Logo_Porffor_RGB-Centre-for-Learning-Welsh-300x121
  • ESF-new-logo-2019-300x217

Cysylltu i gael mwy o wybodaeth am yr Wythnos Addysg Oedolion

id before:6469
id after:6469