Swyddfa Cyfryngau

Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn canolbwyntio ar gynyddu mynediad i a chyfranogiad mewn cyfleoedd dysgu a gwaith. Bob blwyddyn rydym yn cyhoeddi amrywiaeth o adroddiadau a dadansoddiad o faterion dysgu, sgiliau a chyflogaeth allweddol, yn ogystal â gweitho ar brosiectau datblygu ac arloesi ar lawr gwlad. Os oes gennych fwy o ddiddordeb mewn clywed mwy am ein gwybodaeth ddiweddaraf, neu os hoffech drafod cyfleoedd yn y cyfryngau, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Ein cysylltiadau polisi a chyfathrebu

Joshua Miles - Cyfarwyddwr Gymru
Kay Smith - Pennaeth Ymchwil, Datblygu a Pholisi
id before:6622
id after:6622