Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid

Ceisiadau ar gyfer 2024 yn awr ar agor

Enwebwch diwtor neu fentor sy’n ysbrydoli yng Nghymru.

Mae Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid blynyddol yn cydnabod gwaith gwerthfawr tiwtoriaid a mentoriaid wrth gefnogi dysgu gydol oes ar draws Cymru.

Mae’r gwobrau yn dathlu ymdrech ac ymroddiad rhagorol tiwtoriaid a mentoriaid i helpu oedolion sy’n ddysgwyr i gyflawni eu huchelgais, oherwydd fod mentoriaid a thiwtoriaid sy’n ysbrydoli tu ôl i ddysgwyr llwyddiannus.

Mae Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid yn bartneriaeth yn cynnwys y Sefydliad Dysgu a Gwaith, Llywodraeth Cymru, Prifysgolion Cymru, NTFW, Colegau Cymru a Phartneriaeth Addysg Oedolion Cymru.

Am beth ydyn ni’n edrych?

Rydym yn gwahodd enwebiadau ar ran unigolion rhagorol y mae eu hymroddiad, gwybodaeth a sgiliau addysgu wedi rhoi’r hyder i oedolion gymryd rhan mewn dysgu a thrawsnewid eu bywydau.

Edrychwn am diwtoriaid a mentoriaid sy’n rhagori yn eu maes sy’n mynd  yn ‘uwch a thu hwnt’ i’r hyn a ddisgwylir ganddynt.

Dylai enwebiadau arddangos llwyddiant yn o leiaf ddau o’r meysydd dilynol:

 • Datblygu’r cwricwlwm, creu adnoddau a deunyddiau newydd.
 • Goresgyn amgylchiadau personol a/neu weithio mewn amgylchiadau heriol.
 • Cyfrannu at ehangu mynediad ac adeiladu llwybrau i gyfleoedd dysgu.
 • Ysbrydoli dysgwyr i symud ymlaen i gyrsiau neu gyfleoedd eraill i ddysgu neu bontio i gyflogaeth.
 • Creu partneriaethau neu lwybrau newydd i ddysgu.
 • Datblygu ffyrdd blaengar o gefnogi, addysgu, chwalu rhwystrau neu fentora dysgwyr.

Categorïau gwobrau:

Addysg Uwch

Addysg Bellach

Lleoliad Gweithle

Addysg Gymunedol

Cymraeg i Oedolion

Ysgol neu leoliad arall

Dyddiad cau NEWYDD ar gyfer enwebiadau:

Dydd Llun 22 Ionawr 2024.

Gofynnir i chi anfon eich enwebiad ac unrhyw wybodaeth gefnogi am y tiwtor at:

inspire@learningandwork.wales

Rhannu gwybodaeth am y gwobrau:

Croesawn eich cefnogaeth a’ch cymorth i rannu’r galwad am enwebiadau gyda’ch cydweithwyr a rhwydweithiau ehangach. Byddem yn ddiolchgar pe byddech yn cylchredeg y ddolen i’n taflen gyda’ch rhwydweithiau.

Taflen Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid

Canllawiau Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid

Lawrlwytho

Ffurflen Enwebu Ysbrydoli! Tiwtoriaid

Lawrlwytho

Ffurflen enwebu ar-lein

Yn lle hynny, gallwch lenwi ein ffurflen enwebu ar-lein. Gofynnir i chi nodi y bydd angen i chi lenwi eich enwebiad ar-lein mewn un tro, rydym yn argymell eich bod yn paratoi eich datganiadau enwebai ac enwebwr yn defnyddio dogfen Word cyn eu cyflwyno ar-lein.

Cysylltu â ni

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych angen cymorth gyda’ch ffurflen enwebu

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Ysbrydolwch! Partneriaeth Gwobrau Tiwtoriaid

 • Agreed logo
 • ColegauCymru colour
 • New purple logo - unis wales
 • NTFW-Logo-CMYK-text
 • Logo_Porffor_RGB
 • Welsh Government logo - black
id before:10226
id after:10226