Cefnogi System Dysgu Gydol Oes Cymru

Er mwyn helpu Llywodraeth Cymru i daro cydbwysedd rhwng amcanion cynhyrchiant ac amcanion cymdeithasol dysgu gydol oes, gofynnwyd i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru gynnal adolygiad o’r dystiolaeth ar ddysgu gydol oes. Nod yr adolygiad hwn yw llywio trafodaethau polisi a chefnogi’r gwaith o weithredu’r Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) a gyhoeddwyd ar 1 Tachwedd 2021 sy’n adnewyddu’r pwyslais ar ddysgu gydol oes yng Nghymru drwy sefydlu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil.

 

Mae’r adroddiad wedi’i strwythuro o amgylch meysydd allweddol dysgu gydol oes: y cyd-destun y mae’n digwydd ynddo; dysgu gydol oes mewn gweledigaethau a strategaethau; hawliau o ran dysgu gydol oes; yr angen i daro cydbwysedd rhwng targedu a darpariaeth gyffredinol; ffactorau sy’n rhwystro dysgu; cydbwyso’r amcanion economaidd a chymdeithasol; rolau a chyfrifoldebau gwahanol randdeiliaid a strwythurau llywodraethu dysgu gydol oes; mathau effeithiol o gymorth i sefydliadau dysgu; a chymharu dysgu gydol oes yng Nghymru â rhannau eraill o’r DU. Mae’r adroddiad yn gorffen gyda chyfres o argymhellion cyfunol i Lywodraeth Cymru.

Darllen yr adroddiad llawn

id before:9776
id after:9776