Iach, Cyfoethog a Doeth – Adroddiad Fforwm Effaith Cymru 2017

 

Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am bolisi, cyllido a chomisiynu polisi addysg oedolion.

Yng Nghymru mae cymysgedd o ddarpariaeth drwy ddarparwyr a gyllidir yn gyhoeddus (yn cynnwys Dysgu Oedolion yn y Gymuned, Sefydliadau Addysg Uwch a dysgu seiliedig mewn gwaith) yn ogystal â drwy undebau llafur, mudiadau diwylliannol a’r sector gwirfoddol.

Ymhellach mae enghreifftiau cynyddol o ddysgu a ddarperir i denantiaid gan gymdeithasau tai a gan ysgolion i rieni a theuluoedd.

Mwy o wybodaeth ar safle'r DU

id before:6367
id after:6367