Dim amser i’w golli: Cael pobl yn ôl i’r gwaith yn sydyn

Rydym yn argymell cynnig newydd Mewn i Waith ar gyfer pawb sydd newydd golli eu swyddi a’r rhai sy’n wynebu dileu swydd. Bydd yn rhoi mynediad i waith i gymorth bersonoledig a chyffyrddiad-ysgafn fel y gall pobl fynd yn ôl i’r gwaith cyn gynted ag sy’n bosibl.

Heb hyn, rydym yn cronni problemau gyda phobl yn debygol o golli cysylltiad gyda byd gwaith po fwyaf y maent yn parhau’n ddiwaith.

Mwy o wybodaeth ar Safle'r DU

id before:6340
id after:6340