Astudiaethau Achos Cwricwlwm Dinasyddion

 

Mae dull gweithredu Cwricwlwm Dinasyddion yn sicrhau fod gan bob unigolyn y set greiddiol o sgiliau maent eu hangen ar gyfer y 21ain Ganrif, yn cynnwys Saesneg, mathemateg, ESOL, digidol, dinesig, iechyd a gallu ariannol. Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn ymroddedig i ehangu mynediad i’r sgiliau hyn, yn neilltuol ymysg grwpiau a dangynrychiolir mewn cymdeithas, yn ogystal â gwella ystod ac ansawdd y ddarpariaeth sydd ar gael i bob oedolyn.

Mwy o wybodaeth ar Safle'r DU

id before:6378
id after:6378