Mae Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid ar agor ar gyfer enwebiadau

Mae’r Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid blynyddol yn cydnabod gwaith gwerthfawr tiwtoriaid a mentoriaid wrth gefnogi dysgu gydol oes ar draws Cymru.

Mae Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid ar agor ar gyfer enwebiadau

Mae’r gwobrau yn dathlu gwaith ac ymroddiad rhagorol tiwtoriaid/mentoriaid i helpu oedolion sy’n ddysgwyr i gyflawni eu huchelgais, oherwydd bod mentoriaid a thiwtoriaid sy’n ysbrydoli tu ôl i ddysgwyr llwyddiannus.

Mae Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid yn bartneriaeth yn cynnwys y Sefydliad Dysgu a Gwaith a Llywodraeth Cymru, Prifysgolion Cymru, NTFW, Colegau Cymru a Phartneriaeth Addysg Oedolion Cymru.

Gwahoddwn enwebiadau ar ran unigolion eithriadol y mae eu hymroddiad, gwybodaeth a sgiliau cyfathrebu wedi annog oedolion i gymryd rhan mewn dysgu a thrawsnewid eu bywydau.

Edrychwn am diwtoriaid/mentoriaid sy’n ‘eithriadol’ yn y maes ac sy’n mynd yr ail filltir.

Dylai enwebiadau ddangos cyflawniad yn o leiaf ddau o’r meysydd dilynol:

 • Datblygu’r cwricwlwm, gan greu adnoddau a deunyddiau newydd
 • Goresgyn amgylchiadau personol a/neu weithio mewn amgylchiadau heriol
 • Cyfrannu at ehangu mynediad ac adeiladu llwybrau i gyfleoedd dysgu
 • Ysbrydoli dysgwyr i symud ymlaen i gyrsiau neu gyfleoedd eraill i ddysgu
 • Creu partneriaethau neu lwybrau newydd i ddysgu
 • Datblygu ffyrdd blaengar o gefnogi, addysgu neu fentora dysgwyr

Categorïau gwobrau:

 • Addysg Uwch
 • Addysg Bellach
 • Gweithle
 • Addysg Gymunedol
 • Cymraeg i Oedolion
 • Ysgol neu osodiad arall

Dyddiad cau derbyn enwebiadau:

Dyddiad cau NEWYDD: Dydd Llun 23 Ionawr 2023.

Os hoffech lenwi fersiwn ar-lein ein ffurflen wynebu, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Os ydych angen unrhyw gymorth gyda’ch ffurflen enwebu, cysylltwch â: inspire@learningandwork.org.uk

Rhannwch wybodaeth am y gwobrau tiwtoriaid gyda’ch rhwydweithiau os gwelwch yn dda.
Taflen Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid

Lawrlwythwch y dogfennau dilynol i gyflwyno eich enwebiad.

Canllawiau Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid

Lawrlwytho

Ffurflen Enwebu Ysbrydoli! Tiwtoriaid

Lawrlwytho
 • Unis Wales
 • Agreed logo
 • NTFW-Logo-CMYK-text
 • ColegauCymru colour
 • Logo_Porffor_RGB
 • Welsh Government logo - black
id before:10226
id after:10226