Wythnos Addysg Oedolion – 20 26 Medi 2021

Yr Wythnos Addysg Oedolion yw’r dathliad mwyaf o ddysgu gydol oes yng Nghymru. Mae’r ymgyrch yn ysbrydoli ac yn annog miloedd o oedolion bob blwyddyn i barhau â’u haddysg a datblygu sgiliau mewn amrywiaeth eang o…

Read more »

Comments Off on Wythnos Addysg Oedolion – 20 26 Medi 2021

Grant Arloesedd Wythnos Addysg Oedolion 2021

Mae’r gronfa hon yn cynnig cefnogaeth i ddarparwyr addysg oedolion i ddatblygu a chyflenwi cynnwys ar gyfer ymgyrch. Gellir cyflwyno gweithgaredd drwy gydol mis Medi 2021. Mae grantiau hyd at £750 ar gael i sefydliadau sy’n…

Read more »

Comments Off on Grant Arloesedd Wythnos Addysg Oedolion 2021

Prosiect Symudedd ERASMUS+

Ym mis Hydref 2018 dechreuodd y Sefydliad Dysgu a Gwaith ar Brosiect Symudedd Cam Gweithredu Allweddol 1 Erasmus+ , gyda’r uchelgais o gysylltu gyda phartneriaid Ewropeaidd i ddysgu gan ein gilydd wrth gyflwyno gwyliau dysgu a…

Read more »

Comments Off on Prosiect Symudedd ERASMUS+

Ymuno â’n rhwydwaith cefnogi

Cael yr wybodaeth ddiweddaraf, cymryd rhan, cadw mewn cysylltiad.   Cofrestru nawr.  

Comments Off on Ymuno â’n rhwydwaith cefnogi

Adroddiad newydd – Deall effaith bosibl y coronafeirws yng Nghymru

Mae ein hadroddiad a dadansoddiad newydd yn ddangos fod #Cymru yn wynebu argyfwng swyddi ar ôl y pandemig gyda disgwyl i lefel diweithdrai fod yn uwch nag yn ystod y dirwasgiad diwethaf gydag effaith ddifrifol ar…

Read more »

Comments Off on Adroddiad newydd – Deall effaith bosibl y coronafeirws yng Nghymru

Digwyddiadau Sefydliad Dysgu a Gwaith

Wrth i bandemig COVID-19 ddatblygu, byddwn yn dilyn cyngor y llywodraeth yn agos ac yn gwneud newidiadau i’n rhaglen digwyddiadau, yn cynnwys ail-drefnu ein digwyddiadau lle mae angen. Os ydych wedi cofrestru ar gyfer un o’n…

Read more »

Comments Off on Digwyddiadau Sefydliad Dysgu a Gwaith

Adroddiad Effaith 2018-19

Rydym yen falch I rannu ein Hadroddiad Effaith ar gyfer 2018-19 gyda chi    

Comments Off on Adroddiad Effaith 2018-19