Ysbrydoli! Gwobrau Dysgu Oedolion – enwebiadau ar agor!

Rydym yn chwilio am unigolion, teuluoedd, prosiectau a sefydliadau y bydd eu llwyddiannau wrth ddysgu yn ysbrydoli eraill i ddychwelyd at ddysgu neu i droi ato – pobl sydd wedi gwella eu bywydau a/neu fywydau pobl…

Read more »

Comments Off on Ysbrydoli! Gwobrau Dysgu Oedolion – enwebiadau ar agor!

Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtor 2020 – Enwebiadau ar agor!

Mae Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid ar agor ar gyfer enwebiadau yng Nghymru – cydnabod cyflawniad tiwtor neu fentor sy’n mynd yr ail filltir i helpu eraill i fagu’r hyder, gwybodaeth ac ysbrydoliaeth i gyflawni eu nodau, gobeithio…

Read more »

Comments Off on Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtor 2020 – Enwebiadau ar agor!

Prosiect Symudedd ERASMUS+

Ym mis Hydref 2018 dechreuodd y Sefydliad Dysgu a Gwaith ar Brosiect Symudedd Cam Gweithredu Allweddol 1 Erasmus+ , gyda’r uchelgais o gysylltu gyda phartneriaid Ewropeaidd i ddysgu gan ein gilydd wrth gyflwyno gwyliau dysgu a…

Read more »

Comments Off on Prosiect Symudedd ERASMUS+

Ymuno â’n rhwydwaith cefnogi

Cael yr wybodaeth ddiweddaraf, cymryd rhan, cadw mewn cysylltiad.   Cofrestru nawr.  

Comments Off on Ymuno â’n rhwydwaith cefnogi

Adroddiad newydd – Deall effaith bosibl y coronafeirws yng Nghymru

Mae ein hadroddiad a dadansoddiad newydd yn ddangos fod #Cymru yn wynebu argyfwng swyddi ar ôl y pandemig gyda disgwyl i lefel diweithdrai fod yn uwch nag yn ystod y dirwasgiad diwethaf gydag effaith ddifrifol ar…

Read more »

Comments Off on Adroddiad newydd – Deall effaith bosibl y coronafeirws yng Nghymru

Digwyddiadau Sefydliad Dysgu a Gwaith

Wrth i bandemig COVID-19 ddatblygu, byddwn yn dilyn cyngor y llywodraeth yn agos ac yn gwneud newidiadau i’n rhaglen digwyddiadau, yn cynnwys ail-drefnu ein digwyddiadau lle mae angen. Os ydych wedi cofrestru ar gyfer un o’n…

Read more »

Comments Off on Digwyddiadau Sefydliad Dysgu a Gwaith

Adroddiad Effaith 2018-19

Rydym yen falch I rannu ein Hadroddiad Effaith ar gyfer 2018-19 gyda chi    

Comments Off on Adroddiad Effaith 2018-19