Swyddi Gwag Cyfredol

 

Pennaeth Cyflogaeth

Dymunwn recriwtio Pennaeth Cyflogaeth i arwain ein gwaith ar gyflogaeth a’r farchnad lafur, ac ar dâl isel a chynnydd.

Bydd gennych ddealltwriaeth gref o’r cyd-destun polisi a darpariaeth ar gyfer dysgu, sgiliau a/neu gyflogaeth, hanes o lwyddiant mewn datblygu a chyflenwi rhaglenni gwaith ac mewn datblygu busnes, ac arbenigedd mewn ymchwil gymwysedig. Yn ôl am hyn, cewch gyfle i lunio, arwain a chyflwyno rhaglen unigryw a chyffrous o waith a bod yn rhan o dîm deinamig ac ymroddedig.

 

Lawrlwytho disgrifiad swydd

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais ffurflen gais a’i hanfon ynghyd â’ch CV a chopi wedi’i lofnodi o Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr Swydd Dysgu a Gwaith at [email protected].

To apply, please complete the application form and send, along with your CV and signed copy of L&W’s Job Applicant Privacy Notice to [email protected]

Bydd angen i’r ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS estynedig.

Dyddiad cau i wneud cais: 10:00am ddydd Mercher 8 Ionawr.

Cynhelir cyfweliadau yn Llundain ddydd Iau 16 Ionawr.