Ein Haelodau

Ein haelodau yw corff llywodraethu Sefydliad Dysgu a Gwaith ac mae ganddynt rôl bwysig wrth lunio agenda Sefydliad Dysgu a Gwaith. Fel aelod Corfforaethol neu Unigol, byddwch yn gymwys i sefyll etholiad i wahanol bwyllgorau Sefydliad Dysgu a Gwaitha dylanwadu ar bolisïau ac arferion Sefydliad Dysgu a Gwaith.

Mae aelodau’n cael cyfle i ddylanwadu ar gyfeiriad strategol Sefydliad Dysgu a Gwaith drwy gyfrannu at ymgynghoriadau a mynychu a phleidleisio mewn cyfarfodydd cyffredinol.

Islaw mae rhestr o’n haelodau corfforaethol:

Addysg Oedolion Cymru

Agored Cymru

Coleg Gwyr Abertawe

Coleg Penybont

Prifysgol Abertawe

Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Y Brifysgol Agored

 

 

NIACE membership information 2015

niace_membership_application_form_2015-October

renewal_form_template_im_October_2015

CORPORATE MEMBERSHIP RENEWAL FORM 19 October 2015-6

NIACE Membership benefits – 2014-15