Mynegai Cyfle Ieuenctid: sut y gwnaethom ei gynhyrchu