Arfer gorau mewn darparu rhaglenni cyn-prentisiaeth