Pecyn cymorth ar gyfer ymarferwyr a rheolwyr sy’n gweithio gyda phobl o gymunedau du a lleiafrif ethnig mewn addysg oedolion