146,000 o resymau dros gael cymorth cyflogaeth yn iawn yng Nghymru