Pa ffordd yn awr i gymorth cyflogaeth yng Nghymru?