Rhwystrau i gyflogaeth ar gyfer oedolion ifanc sy’n ofalwyr

 

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno’r canfyddiadau o ymchwil a gynhaliwyd gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith ar ran yr Adran Addysg, sy’n anelu i gasglu tystiolaeth gadarn ar yr hyn sy’n rhwystro oedolion ifanc sy’n ofalwyr rhag sicrhau cyflogaeth.

Mwy o wybodaeth ar Safle'r DU

id before:6359
id after:6359