Mae’r pecyn cymorth hwn yn anelu i gefnogi darparwyr addysg oedolion, yn cynnwys rheolwyr cwricwlwm, darlithwyr a thiwtoriaid wrth ystyried y ffordd fwyaf effeithiol iddynt weithio gyda dysgwyr o gymunedau du a lleiafrif ethnig.

Wrth ddatblygu’r pecyn cymorth rydym wedi defnyddio profiad darparwyr addysg oedolion mewn awdurdodau lleol, colegau, prifysgolion a’r sector gwirfoddol a chymunedol sy’n gweithio gyda dysgwyr o gymunedau du a lleiafrif ethnig

Pecyn cymorth
BME toolkit photo
id before:6384
id after:6384