Pan mae’n rhaid i ffyrlo stopio – camau nesaf i osgoi diweithdra hirdymor

Mae maint yr her swyddi yn glir: dengys data fod y nifer sy’n hawlio diweithdra eisoes wedi cynyddu gan 1.6 miliwn mewn dim ond dau fis, ac mae ein hymchwil yn amcangyfrif fod tua 10 miliwn o weithwyr yn parhau mewn risg o ddod yn ddiwaith. Hyd yn oed heb ail don o’r feirws, rhagwelir y bydd y gyfradd diweithdra yn cyrraedd ffigurau dwbl eleni.

Mwy o wybodaeth ar safle'r DU

id before:6339
id after:6339