New to ESOL ar gyfer ffoaduriaid

 

Gan adeiladu ar New to ESOL, nod y prosiect hwn oedd helpu ymarferwyr ESOL i ddiwallu anghenion ffoaduriaid heb fawr o allu yn y Saesneg. Comisiynwyd yr adnoddau gan y Sefydliad Addysg a Hyfforddiant ar ran y Swyddfa Gartref a’u datblygu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith a Learning Unlimited.

Mwy o wybodaeth ar Safle'r DU

id before:6423
id after:6423