Mynd i’r afael â’r bwlch mewn cyflogaeth anabledd

 

Er bod y gyfradd cyflogaeth yn uwch nag erioed, mae’r bwlch cyflogaeth anabledd yn parhau’n uchel, dros 25 pwynt canran.

Mae pobl gydag anableddau a chyflyrau iechyd neu iechyd meddwl hirdymor yn aml yn wynebu rhwystrau sylweddol wrth sicrhau gwaith, ac mae’r rhai sy’n tueddu i fod mewn cyflogaeth yn tueddu i fod y rhai ar y cyflog isaf.

Mwy o wybodaeth ar Safle'r DU

id before:6436
id after:6436