Iach, Llewyrchus Doeth: Y goblygiadau ar gyfer datblygu gweithlu

Mae effaith addysg oedolion ar draws y Deyrnas Unedig yn dynodi ystod o heriau polisi economaidd a chymdeithasol sy’n wynebu’r pedair cenedl heddiw ac yn dadlau y gall addysg oedolion wneud cyfraniad pwysig i fynd i’r afael â’r rhain a hyrwyddo cymdeithas decach a mwy cynhwysol.

Mwy o wybodaeth ar Safle'r DU

id before:6352
id after:6352