Hybu newid – cefnogi oedolion ifanc sy’n ofalwyr mewn addysg bellach

 

Mae’r prosiect tair blynedd hwn, a ddechreuodd ddiwedd 2019 gyda chyllid gan Gronfa Gymuned y Loteri Genedlaethol, yn golygu y bydd Dysgu a Gwaith yn gweithio gyda 60 o golegau addysg bellach ledled Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Bydd colegau yn derbyn cefnogaeth bwrpasol bwrpasol i adolygu eu darpariaeth ar gyfer oedolion ifanc sy’n ofalwyr a gweithredu camau fydd yn eu galluogi i sicrhau deilliannau gwell.

Mwy o wybodaeth ar Safle'r DU

id before:6421
id after:6421