Haneru’r Bwlch: Gwneud i’r Rhaglen Gwaith ac Iechyd weithio dros bobl anabl

 

Yn y Deyrnas Unedig mae gan tua 6.9 miliwn o bobl 16-64 oed gyflwr iechyd hirdymor neu anabledd. Mae hyn yn gyfystyr â thua un mewn chwech o’r boblogaeth ‘oedran gwaith’. Fodd bynnag, er bod 80% o’r rhai sy’n anabl mewn gwaith, dim ond 47% o bobl anabl sydd mewn cyflogaeth.

Mwy o wybodaeth ar Safle'r DU

id before:6373
id after:6373