Gwirfoddolwyr, dysgwyr Saesneg a chlybiau sgwrsio

 

Bu’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn gweithio gyda Learning Unlimited i ymchwilio a datblygu set newydd o adnoddau a anelwyd at wirfoddoli sy’n cefnogi oedolion sy’n dysgu Saesneg a sefydliadau sy’n defnyddio gwirfoddolwyr yn y rôl hon. Mae’r adnoddau hyn am ddim i bawb eu defnyddio.

Mwy o wybodaeth ar Safle'r DU

id before:6422
id after:6422