Pecyn cymorth i ymarferwyr yng Nghymru

Diben yr adnodd hwn yw galluogi ysgolion a darparwyr addysg ôl 16 i ystyried eu hymgysylltiad â chymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr ac i gefnogi gwell cynllunio ar gyfer cynhwysiant mwy effeithiol a mynediad at gyfleoedd dysgu.

Datblygwyd yr adnodd hwn trwy drafodaethau gyda dysgwyr o gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr a sefydliadau sy’n eu cefnogi.  Cafwyd gwybodaeth ac astudiaethau achos o bob cwr o Gymru a thu hwnt.

Cynhwysir dolenni i ddeunydd astudiaethau achos fideo, sain ac ysgrifenedig i ddangos sut y mae prosiectau a sefydliadau yn cyflawni cyfleoedd dysgu effeithiol.

Man cychwyn yw’r pecyn cymorth hwn ar gyfer sgyrsiau pellach, gwaith mewn partneriaeth a gweithredu i wella lefel yr ymgysylltiad â Sipsiwn, Roma a Theithwyr, dealltwriaeth ohonynt a’u
llwyddiant mewn addysg oedolion.

Galluogi mynediad at addysg oedolion i gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr

Lawrlwytho y pecyn cymorth
id before:6333
id after:6333