Dyfodol isafswm cyflog – Safbwynt gweithwyr

Mae’r isafswm cyflog yn un o bolisïau mwyaf llwyddiannus degawdau diweddar. Fe wnaeth ei gyflwyno helpu fwy neu lai i ddileu tâl isel eithafol, ac mae cynnydd mwy diweddar wedi hybu tâl fesul awr ar gyfer rhai ar waelod dosbarthiad incwm heb gael effaith negyddol sylweddol ar gyflogaeth. Mae’r isafswm cyflog wedi sicrhau consenswn gwleidyddol dwfn a pharhaus.

Mwy o wybodaeth ar Safle'r DU

id before:6347
id after:6347