Dinasoedd Dysg

 

Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn gweithio gyda’r RSA (Y Gymdeithas Frenhinol er anogaeth y Celfyddydau, Gweithgynhyrchu a Masnach) a Grŵp City & Guilds i werthuso effaith y rhaglen Dinasoedd Dysg – model newydd ar gyfer dinasoedd a lleoedd i gynllunio a chyflwyno dysgu gydol oes cynhwysol a deilwriwyd i anghenion pobl ac economïau lleol.

Mwy o wybodaeth ar Safle'r DU

id before:6426
id after:6426