Mae’r pecyn adnoddau hwn ar gyfer athrawon a dysgwyr ESOL yng Nghymru.

Gall athrawon ESOL sy’n gweithio gyda dysgwyr mewn rhannau gwledig o Gymru, neu yn ein trefi a dinasoedd, ganfod ac addasu gweithgareddau defnyddiol a pherthnasol i’r dysgwyr y gweithiant gyda nhw. Mae’r gweithgareddau dysgu iaith hyn yn hyblyg ac yn canolbwyntio ar y dysgwyr – fel y gall dysgwyr ddewis a chymysgu o’r adrannau sydd fwyaf o ddiddordeb iddynt.

Lawrlwytho
ramod2
id before:6393
id after:6393