Deall tan-gynrychiolaeth menywod mewn prentisiaethau peirianneg

 

Caiff menywod eu tan-gynrychioli mewn llwaer o feysydd STEM, ond mae’r anghydraddoldeb rhwng y rhywiau yn neilltuol o amlwg yn y sector peirianneg. Dim ond 9% o’r gweithlu peirianneg cyfredol sy’n fenywod, gan gyfrannu at anghydraddoldeb ehangach mewn tâl rhwng y rhywiau ac achosi heriau sylweddol i’r cyflenwad o sgiliau yn yr economi.

Mwy o wybodaeth ar Safle'r DU

id before:6363
id after:6363