Cynllun Peilot Cam i Fyny

 

Rhwng 2015-18, bu Ymddiriedolaeth Llundain a’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn cydweithio i gynllunio a darparu Camu i Fyny – cynllun peilot arloesol i dreialu gweithwyr tâl isel i sicrhau cynnydd yn eu gyrfaoedd a symud i waith gwell.

Mwy o wybodaeth ar Safle'r DU

id before:6437
id after:6437