Canllaw cyflogwyr i gefnogi ymadawyr gofal yn y gweithle

 

Nod y canllaw yw dangos ffyrdd y gall cyflogwyr o bob maint, ac o bob sector o’r economi, wneud gwahaniaeth wrth gefnogi ymadawyr gofal i ddatblygu’r sgiliau, profiad a hyder maent eu hangen i ennill, aros a sicrhau cynnydd yn y gwaith.

Mwy o wybodaeth ar Safle'r DU

id before:6369
id after:6369