Arolwg Cyfranogiad Oedolion mewn Dysgu 2019

Mae gan dysgu fuddion cadarnhaol ar gyfer unigolion, cymunedau a’r economi yn ehangach. Mae cynyddu ac ehangu mynediad i ddysgu yn hanfodol i ffyniant, tegwch a chynhwysiant cymdeithasol yn y Deyrnas Unedig yn y dyfodol. Er y dystiolaeth gref, gwelodd y DU ostyngiad diweddar yn nifer yr oedolion sy’n cymryd rhan mewn dysgu a hyfforddiant. Os ydym i ennyn diddordeb mwy o oedolion i gymryd rhan mewn dysgu, mae’n hanfodol ein bod yn deall patrymau ymddygiad, cymhellion oedolion a’r hyn sy’n eu rhwystro rhag cymryd rhan.

Mwy o wybodaeth ar Safle'r DU

id before:6350
id after:6350