Arolwg Cyfranogiad Oedolion mewn Dysgu 2018

Er y dystiolaeth gref, gwelodd y Deyrnas Unedig ostyngiad diweddar yn nifer yr oedolion sy’n cymryd rhan mewn dysgu a hyfforddiant. Os ydym i ennyn diddordeb mwy o oedolion i gymryd rhan mewn dysgu, mae’n hanfodol ein bod yn deall patrymau ymddygiad, cymhellion oedolion a’r hyn sy’n eu rhwystro rhag cymryd rhan.

Mwy o wybodaeth ar Safle'r DU

id before:6351
id after:6351